Het museum in, maakt medewerkers veerkrachtig!


De druk en stress loopt op voor veel medewerkers, niet alleen thuis, maar ook op de werkvloer. Volgens onderzoek van het Nationaal Centrum Preventie Stress en Burnouts in augustus 2020, zijn er vier miljoen verborgen burn-outs in Nederland. Mensen die binnen een half jaar dreigen om te vallen wanneer de stress nog verder omhoog gaat. Wat kunnen organisaties hier aan doen? De CultuurWerkt! redactie geeft met een eerdere publicatie uitgevoerd door wetenschapsjournalist Mark Mieras een verrassend perspectief op deze vraag.

Goed beleid op duurzame inzetbaarheid kan nu en straks verschil maken op verzuimcijfers en de inzetbaarheid van medewerkers. Breed onderzoek toont een statistisch positief verband tussen het bezoek van theater, concert en museum en de eigenschappen vitaliteit, optimisme en gezondheid. Dit zijn waardevolle eigenschappen om ten voordele van de vitaliteit van organisaties in te zetten. Mark Mieras zet voor CultuurWerkt! op een rijtje welke cijfers onderzoek hierover heeft gepubliceerd, plus wat de kenmerken zijn van cultuurbezoek die zorgen voor de positieve impact op duurzame inzetbaarheid.

Dat sport een positief effect heeft op de het welbevinden is breed geaccepteerd, maar het positieve effect van cultuur op gezondheid en welbevinden is in Nederland minder erkend. Terwijl onze buurlanden, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zweden en Finland cultuurbezoek erkennen als middel tegen ziekteverzuim en cultuur programma’s onderdeel maken van arbeidsvoorwaarden. Onderzoek onder 50.000 Noren laat zien dat het effect van museum-, concert- en theaterbezoek zelfs groter is op depressiviteit dan het effect dat sport heeft. Onderzoeken uit het Verenigde Staten, Engeland en Schotland laten overeenkomstige resultaten zien.

Een onderzoeksuitkomst, die minstens zo intrigerend is: 'theaterbezoek draagt net zoveel bij aan de levens tevredenheid als een netto loonsverhoging van 1250 euro per jaar.' Een extra motivatie voor CultuurWerkt! om Mark Mieras verder te laten inzoomen op de oorzaken die zorgen voor deze positieve effecten.

Hieronder de vier kenmerken van cultuurbezoek die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid:

Neutrale omgeving - Die zorgt ervoor dat je even weg bent uit een omgeving die “haakjes” heeft voor bepaalde emoties, als angst en stress, maar ook slechte gewoontes als steeds je mail of telefoon checken. De neutrale omgeving van een museum, theater of concertzaal zorgt hierdoor voor ontspanning en rust.

Sociale activiteit - Meestal bezoek je met een ander het theater. Positief sociaal contact is de belangrijkste factor die geluk bepaalt van mensen. Daarnaast kan cultuur een conversation starter zijn om belangrijke levenservaringen te verwerken zoals verlies en rouw. Het kan er ook voor zorgen dat praten over actuele thema's als baanonzekerheid, stress, de verhoogde druk van het gezinsleven door thuiswerken, makkelijker wordt. Dit kan ook bereikt worden met online cultuur zoals films en theatervoorstellingen via streaming diensten thuis in kleine setting met familie of vrienden bekijken. 

Speels karakter - Cultuur verrast en speelt met ons verwachtingspatroon, en dat maakt weer een stofje in de hersenen aan, BNDF, dat stress en angst verdrijft. Een avondje keihard lachen of verrast worden door een bijzonder toneelstuk maakt dat je de volgende dag opgeladen voelt.

data57341461-b8eb74

Fascinatie - Cultuur roept fascinatie op en doet iets met ons aandachtsysteem. Om te kunnen herstellen van onze stressvolle werk- en leefomgeving hebben we onze hersenen een soort vluchthaven nodig, die cultuur biedt, waarin onze gerichte aandacht zo gefocust is, waardoor onze onvrijwillige aandacht tot rust komt, alleen zo komen onze hersenen tot rust.

Terugkomend op de vraag; 'Wat kunnen organisaties doen aan het grote aantal verbogen burn-outs en de verhoogde werkdruk?' De redactie van CultuurWerkt! ziet dat "werkend Nederland voor een grote uitdaging staat en duurzame inzetbaarheid is actueler dan ooit. Volgens experts spelen veerkracht, werkdruk, motivatie en gezondheid een centrale rol in de bevordering van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Je kunt medewerkers niet afschermen van werkdruk en de extra druk die deze onzekere tijd met zich meebrengt. Wél kunnen werkgevers tools geven die medewerkers weerbaar maken en arbeidsvoorwaarden bieden die hen de kansen geven om gemakkelijker een gezonde levensstijl te onderhouden. Door een heel menu aan te bieden, kunnen medewerkers kiezen wat bij hen past, denk hierbij aan sport, cultuur, yoga of cursussen."

Lees de hele publicatie, inclusief wetenschappelijke bronnen, door het kennisdocument door Mark Mieras te downloaden.

Download het kennisdocument